Дигитално обучение

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители,

Ръководството и учителите на СУ “Черноризец Храбър” Ви благодарят за съпричастието и отговорността, които проявихте още в първите дни на обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на COVID 19. Вашето участие в проведените за първи път родитело – ученически видео-срещи с нас е доказателство, че можем заедно да се справим в тази трудна ситуация.

Днес, е много важно да запазим здравето на децата, но и да положим всички усилия животът ни да продължи нормално след отминаването на пандемията.

Ето защо, ние от 16.03.2020 г. започнахме уверено дистанционното обучение на нашите ученици. Имаме всички необходими условия за това:

  1. От две години училището ни е внедрило облачната платформа Google G Suite за образованието, в която използва редица инструменти, за да улесни преподаването, независимо дали то се случва в училище или не.
  2. Сертифицирани са 23 учители за работа с инструментите на Google.
  3.  Добрата новина е, че сме сред първите пет училища в гр. Пловдив, които прилагат модела 1:1 за обучение. Учениците от VIII а клас имат лични устройства – Chromebook, с които учат не само в клас, но и от вкъщи.  https://classroomtech.bg/
  4. Всички учители имат свои курсове в Google класна стая, подготвят своите учебни материали, поддържат връзка с учениците си.
  5. Всички ученици имат акаунти в облачната платформа и са обучени да работят онлайн с инструментите. Най-малките също правят първите си стъпки във виртуалното пространство, с помощта на родителите и учителите си.
  6. Учениците от прогимназиален и гимназиален етап умеят да подготвят своите задания и тестове онлайн, както в училище, така и от вкъщи.
  7. Въведен е електронен дневник, в който родителите имат регистрация.https://www.shkolo.bg/
  8. Администрирането и ръководството на училището също се осъществява през облачните технологии на Google.

Уважаеми родители, 

Уверени сме, че заедно ще успеем да реализираме дистанционното обучение на нашите деца в уникалната за всички ситуация. Разчитаме на Вашата отговорност и участие в този процес. Насърчавайте своите деца да се включват във видео-уроците и изпълнението на заданията в Google класна стая, по графика, който сме изработили!

Не се колебайте да се свързвате с нас, когато имате въпроси!

Желаем Ви да сте здрави, предпазливи и позитивни!