Допуснати кандидати за събеседване за позицията ЗДАСД

Допуснати кандидати за събеседване за позицията ЗДАСД


Комисията, съгласно заповед №РД-10-1492/ 11.04.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – ЗДАСД 

Допуснатите кандидати да се явят за интервю на 15.04.2022 г. както следва:

Вх. № Час
ЧР-02-2490/ 12.04.2022 г.  08:30 часа
ЧР-02-2489/ 12.04.2022 г.  09:00 часа
ЧР-02-2508/ 13.04.2022 г.  09:30 часа
ЧР-02-2531/ 14.04.2022 г.  10:00 часа