До родителите на ученици от I – IV клас

Уважаеми родители на ученици от I – IV клас,

предстои в училище да получим полагащите се на децата плодове/зеленчуци и млечни продукти, които получаваха два пъти в седмицата, преди извънредното положение.

Пакетите за всяко дете ще можете да получите в училище след Великденските празници по график, при строго спазване на мерките за безопасност.

Графикът ще бъде публикуван на следващ етап.

При промяна или нова информация ще бъдете своевременно уведомени.

Желая Ви светли празници!