Европейски ден на спорта в училище 2016

В детска и юношеска възраст се формират навиците, свързани със здравословния начин на живот. Редовната  физическата активност е условие за здраве и  за осигуряване на оптимален растеж и развитие на децата и юношите. Училището има важна задача да изгради позитивно отношение на младите хора към физическата активност да алармира за необходимостта от ежедневната й употреба, както и да насочи родителското внимание към проблема, а именно – 4 от 5 деца в Европа са неактивни!

BG Бъди активен предлага решения и ресурси, които са базирани на водещи европейски и световни тенденции в сфера и насочват вниманието не само към съдържанието на часовете по Физическо възпитание и спорт, но и към организирането на цялостния учебен процес и почивки, както и към активния транспорт и заниманията след училище.

sport2sport1img_5758img_5827

img_5807img_5784