“Знам и мога да пресичам безопасно, отивам и се връщам сам от училище”

 Демонстрация по Безопасност на движението под мотото:  “Знам и мога да пресичам безопасно, отивам и се връщам сам от училище”

За първа година в училище „Черноризец Храбър“ се провежда открит урок по безопасност на движението.

Във връзка с отбелязването на 29 юни – Ден на безопасността по пътищата, на 16.05.2023 г.  учениците от 3”а” и 3”б” клас проведоха демонстрация за майсторско каране на тротинетки и безопасно и отговорно пресичане на натоварено кръстовище.

Показаха умело знания и умения за сигналите на автомобилен светофар и двусекционен светофар за пешеходци. Участниците отправиха поздрав с песента Светофар – Трите златни правила, обясниха правилата които трябва да спазват при пресичане, демонстрираха нагледно знанията си за движението и управляването на тротинетки по безопасен начин. Взеха участие и в различни игри под формата на беседа и игра. Мероприятието имаше за цел да повиши информираността и вниманието на учениците по темата за безопасността по пътищата, както и да провокира промяна в рисковото им поведение по време на предстоящата лятна ваканция.

Демонстрацията приключи с рецитал на стихотворението от В. Радевски – “На училище”, апел от ръководителите и директора на училището към децата “Пресичайте безопасно, не правете компромис с време и разговори с другари, у дома ви чакат хората които ви обичат най-много, БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ!”

Г-жа Елена Кисьова награди всички участници в демонстрацията с грамоти.