Инициативи в подкрепа на безопасността на движението по пътищата

На 29.06.2023 г. СУ „Черноризец Храбър“ беше отличено с грамота в категория Образователна среда в подкрепа на БДП на първите годишни награди „Инициативи в подкрепа на безопасността на движението по пътищата“, организирани от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. 

Церемонията се проведе в Националния прес клуб на Българска телеграфна агенция. 

Отличени бяха областни комисии по БДП, ОДМВР, общини, училища, детски градини, регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ с принос на регионално и местно ниво за подобряване на безопасността по пътищата.

Нашето училище допринася за подобряването на безопасността и намаляването на жертвите и ранените по пътищата като учи своите възпитаници да бъдат осъзнати и отговорни. Тази учебна година наши ученици участваха в ежегодната инициатива на Европейската комисия за устойчива градска мобилност. Друга инициатива беше провеждането на демонстрация/открит урок по БДП.