Проекти

Започна работата по проект „Енергийна ефективност“ СОУ „Черноризец Храбър“

От 01.02.2012г. училище СОУ „Черноризец Храбър“ започва работа по прокт УСПЕХ- „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“.
Започна работата по проект „Заветът на хан Кубрат днес“
002 001