Колектив

Елена Кисьова                                           
Директор

Радка Ватева                                        
Заместник-директор, учебна дейност
Станимира Димитриева                             
Заместник-директор, учебна дейност
Камелия Йорданова                                 
Заместник-директор, АСД
Нонка Жекова                                      
Главен счетоводител
Снежана Йотовска                                   
Педагогически съветник
Валентина Младенова                              
Психолог
Иванка Христозова                                      
Ресурсен учител
Цвета Мюфтиева                                  
Ресурсен учител
Галя Тотева                                   
Административен секретар,
Музика                                       
Таня Атанасова
Технически секретар
Валентина Кансъзова
Отчетник, начисляване на възнаграждения

Елена Добрева                                          
Касиер, домакин

Мария Николова
Ръководител направление ИКТ,
Информационни технологии

Атанас Янев                                          
Ръководител направление ИКТ,
Информационни технологии

Татяна Драгостинова Iа клас
Мария Петрова Iа клас
Ели Иванова Iб клас
Ивелина Дочева Iб клас
Пепа Атанасова Iв клас
Петя Тодорова Iв клас
Елена Паскалева Iг клас
Румена Петрова Iг клас                          
Павлинка Дамянова
Iд клас                     
Йорданка Георгиева
Iд клас                      
Анна Димова 
Iе клас                              
Веселка Бонева
Iе клас                               
Айлин Леманова 
Iж клас                          
Тани Радев 
Iж клас

Анна Батинкова IIа клас
Цветелина Атанасова IIа клас
Елена Кохчиева IIб клас
Даниела Илиева IIб клас
Мария Борисова-Николова IIв клас
Стефка Петрова IIв клас
Ваня Бонева IIг клас
Елена Аршинкова IIг клас
Марина Иванова IIд клас
Теменужка Чаушева IIд клас
Стоилка Шопова-Кънева IIе клас
Христина Ванкова IIе клас
Петранка Сталева IIIа клас                        
Мария Атанасова
IIIа клас                      
Марияна Димитрова
IIIб клас                       
Лидия Семерджиева
IIIб клас                       
Даниела Караиванова
IIIв клас                     
Виолет Златева
IIIв клас                            
Росица  Якова
IIIг клас                              
София Бялкова
IIIг клас                         
Цветеслава Георгиева
IIIд клас
Деляна Аламова
IIIд клас                       
Мирослава Чалъкова IIIе клас                      
Валентина Зайкова
IIIе клас                         
Донка Велева IVа клас
Лиляна Ламджиева IVа клас
Стефка Пенцова IVб клас
Борислав Герговски IVб клас
Спаска Игнатова IVв клас
Величка Василева IVв клас
Павлина Димитрова IVг клас
Гергана Иванова IVг клас
Ралица Рангелова IVд клас                                       
Ралица Кичукова IVд клас
Иванка Райчева IVе клас
Мирела Черняева IVе клас
                      
Мария Харалампова – учител по Английски език в начален етап

Милена Делевска Български език и литература
Гинка Попова Български език и литература
Надя Каназирева Български език и литература
Таня Вълчинова Български език и литература
Милена Бандова Български език и литература
Цветана Найденова Български език и литература
Величка Караджова Български език и испански език
Костадинка Братованова Английски език
Венета Иванова Английски език
Александрина Чакандракова Английски език
Таня Русева Английски език
Миглена Томова
Английски език
Зорница Стаменова Испански език
Мария Раева Математика
Емилия Фиданова Математика
Цветелина Арабаджиева Математика
Мариана Михова Математика
Деница Грозева Математика
Мая Данданова Информационни технологии
Гергана Величкова ИТ, Математика
Цветелина Пацева История и цивилизация
Евелина Раднева История, География
Маргарита Подскокниева История
Дияна Георгиева Биология, Химия
Мариела Тумбова География и икономика
Христина Атанасова ЧП, Физика и астрономия
Илиянка Ангелова Химия и ООС
Мариета Пеперджиева Биология и здр. образование
Пламен Стоилов Философия
Росица Ангелова Профилиращи предмети
Анна Сотирова Музика
Галя Тотева Музика

Ели Рангелова Изобразително изкуство
Румяна Григорова Изобразително изкуство
Минко Жилков Физ. възпитание и спорт
Константина Нешева Физ. възпитание и спорт
Атанаска Мерджанова Физ. възпитание и спорт
Цветан Горанов Физ. възпитание и спорт