Материална база

Untitled


Използване на ИКТ

Телевизор и преносим компютър във всяка класна стая

Работа с интерактивна дъска

ikt ikt1


Модерни класни стаи

staqigroteka


Модерна спортна база

sp.ploshtadka sp.ploshtadka2


Уютни фоайета

foaie foaie1


Храним се с вкусна и здравословна храна!

stolstol1


Отдих на открито

navan navan1


Училищната библиотека

biblioteka biblioteka1


Ресурсен кабинет

resursen resursen1


Лекарски кабинет

lek