МЕРКИ ЗА РАБОТА В СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ , ГР. ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

  1. Ковид мерки предприети в нашето училище тук
  2. Коронавирусът в училищата – въпроси и отговори част първа
  3. Коронавирусът в училищата – въпроси и отговори част втора