Насърчаване и повишаване на грамотността

1а2с

3а4а

5а6а