Национални програми

Национални програми за учебната 2022 – 2023 година

НП „Отново заедно“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ от 13.05.2022г.

НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

НП „Без свободен час“

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Дейности по НП


Критерии за подбор на ученици по НП „Отново заедно“ 2020-2021 – тук