Неучебни дни 06 и 07 февруари 2024 година

Уважаеми родители, уведомявам ви че във връзка със заповед на кмета от  02.02.2024 г. дните 06 и 07 февруари 2024г. се обявяват за неучебни на територията на град Пловдив. Преминаваме на ОРЕС за периода 29.01.-02.02.2024 г.

Заповед на Директор може да намерите тук.

Заповед на кмета на град Пловдив може да намерите тук.