„Образователните технологии в дигиталната класна стая“, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани, програма ЕРАЗЪМ +