Квалификация

 

Доклад за дейността на ККД  за периода 15.09.2021г. – 30.06.2022 г.

Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество.


Договор за изнесено обученние – 01.07.2022г.

 


Практикум с учителите от начален етап на тема:

„Диференциран подход в обучението“

 

 

 

Екип от СУ „Черноризец Храбър“ взе участие в културно-образователна програма Будапеща

Начални учители от СУ „ Черноризец Храбър“, заедно с Директора г-жа Елена Кисьова и зам. директора г-жа Ст. Димитриева взеха участие в културно-образователна програма, която се проведе в столицата на Унгария – гр. Будапеща.
Образователна програма – Будапеща е инициатива на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“. В програмата бяха включени посещения в училище и запознаване с добрите практики, които използват унгарските ни колеги.
Поканата за участие бе отправена от РУО-Пловдив, след участието на учителите от СУ „ Черноризец Храбър“ в третата Регионална конференция „Училището – място за деца“.

Блог за педагози, които си разменят визити и обменят опит, презентираха на Третата регионална конференция „Училището – място за деца”

Учител кани свой колега да присъства за един учебен ден в неговите часове. След това си разменят визитата. Идеята е в неформален контакт, а не чрез познатия досега модел на откритите уроци, педагозите от областта да обменят опит и идеи. Инициативата на Ели Иванова и Пепа Атанасова от СУ „Черноризец Храбър” бе представена днес на Третата регионална конференция „Училището – място за деца”. Темата на тазгодишния форум, който се проведе в залата на Общинския съвет, бе „Компетентностен подход в обучението”.

Екип от  СОУ “Черноризец Храбър“  на Регионалната конференция на началните учители за насърчаване на четенето

Втората регионална конференция на началните учители „Училището – място за деца“, която се провежда по патронажа на г-жа Иванка Киркова, началник на  Регионален инспекторат по образованието – Пловдив обобщава създадения опит по темата  „Педагогически и училищни политики в начален етап за насърчаване на четенето“ , беше открита от народните представители Галя Захариева и Ирена Коцева.

Росица Якова и Ралица Рангелова, учители от СОУ „Черноризец Храбър“, презентираха добрите педагогически практики в училище на тема: „Да събудим удоволствието от четенето“.

Специален гост на конференцията беше и Меглена Кунева, Министър на образованието и науката. Министър Кунева заяви категоричната си подкрепа към учителите. В духа на темата тя допълни „Училище без учители – няма!“ . Министърът на образованието изрази и своя оптимизъм за бъдещето с думите : „Вие учителите ми давате големи надежди за страната“. Като център на нейното усилие, тя посочи учителя и неговата професионализация.

Конференция

Обучават начални учители на методи за базова грамотност

В центъра на обучението днес е ученикът, затова учителят трябва да работи така, че детето да направи своята крачка напред. С това послание на старши експерта по начално образование в Регионалния инспекторат – Васка Атанасова, стартира днешният практикум в СОУ „Черноризец Храбър“.  56 преподаватели от 1 до 4 клас се включиха в обучението, на което се разясняваха базови понятия като какво е грамотност и какви са уменията, които трябва да постигнат малките ученици в начален етап. Тази грамотност следва да се постига не само в часовете по български, а по всички предмети, за да могат децата да се научат да извеждат най-същественото от даден текст.

Откриване и насърчаване на добрите учители в училището, провокиране на взаимодействие между тях, популяризиране на добри педагогически практики. Това е целта на обучението „Стратегии на преподаване и учене за постигане на базова грамотност на учениците от начален етап“.