Обществени поръчки

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас на СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2021/2022 година

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2020/2021 година

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2019/2020 година

„Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от III и VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2018/2019 година „

„Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2018/2019 година (прекратена)„

„Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2017/2018 година„

Доставка на закуски за учениците от I до IV клас – 2016 год.

„Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СОУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2015/2016 година„

Доставка на закуски за учениците от I до IV клас – 2015 год.