Общинското ученическо състезание „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“

Днес отборът от 6е клас на СУ „Черноризец Храбър“ се класира на трето място в Общинското ученическо състезание „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“.

Дисциплините, в които се съревноваваха отборите представяха реални действия при различни заплахи, като земетресение, химическа защита, водно спасяване, определяне на правилния размер и поставяне на противогаз.

Отборът на нашето училище показа отлични знания и умения за справяне при кризисни ситуации. Пожелаваме още успехи и достойно представяне на състезателите ни и следващата учебна година!


На добър час!