ОРЕС

Дневен режим в ОРЕС – начален етап 2021-2022г.       Дневен режим ОРЕС – V – XII клас за учебната 2021/ 2022 г.

                                          

 

Разпределение на кабинето по класове в ОРЕС