Стипендии в „Ч. Храбър“

Отличници без нито едно отсъствие през първия срок и с изяви в олимпиади и състезания получиха днес стипендии „Черноризец Храбър“. За шеста поредна година по критерии, утвърдени от Училищното настоятелство и Педагогическия съвет, учениците от 8 до 12 клас на СОУ „Черноризец Храбър“ се състезаваха за паричните премии. Според регламента всеки клас обсъжда с класния ръководител и номинира своите кандидати, които трябва да отговарят стриктно на условията. Стипендията в размер на 50 лева се дава за месец, като тази година имаше щастливци, покрили изискванията за няколко месеца. Така че училището връчи 22 стипендии на 13 деца.

„Инициативата е голям стимул, особено за профилираните ни паралелки „Предприемачество и бизнес“ и „Публична администрация, затова продължаваме традицията“, обясни директорът Елена Кисьова.

Стипендии в „Ч. Храбър“

Leave a Comment