Панаир на шатрите представиха ученици по проекта „Заветът на хан Кубрат днес”

Баница и баклава, ромски, турски и арменски костюми, както и български народни носии оформиха пъстрите щандове на панаира на шатрите, който събра десетки участници и гости днес в СУ „Черноризец Храбър”. Новият физкултурен салон на училището бе огласен от песни и танци на различните етноси. Под мотото „Заветът на хан Кубрат днес” ученици от 7 до 12 клас показаха резултата от едногодишния си труд. В партньорство със сдружение „Свят за всички” и софийска неправителствена организация, която прави тренинги на родители и деца, училището реализира проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на стойност 115 000 лева.