„Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието през 2022 г.“