Пореден успех на екипа на СУ „Черноризец Храбър“, град Пловдив!

През 2024-2025 година, съвместно с партньори от Брага , Португалия, Лайпциг, Германия и ЦПО „Свят за всички“, град Хасково, ученици ще участват в Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ (KA122-VET) на тема: Работнитe места на бъдещето: дигиталните професии. Проектът е одобрен за финансиране на стойност 83144,00 евро с регистрационен номер 2024-1-BG01-KA122-VET-000201559.