Посещение на ден на отварените врати на ФзФ на СУ „Св. Кл. Охридски

На 17 ноември 2023 г., от 11:00 до 15:30 часа във Физическият факултет (ФзФ) на СУ „Св. Кл. Охридски“ се проведе Ден на отварените врати.

Ученици от 10а и 10б клас заедно с преподавателите: Дияна Георгиева – учител по ЧП и Христина Атанасова – учител по ФА посетиха събитието. Прекарахме няколко интересни и ползотворни часа, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани в рамките на събитието наблюдавахме научни демонстрации, посетихме водещи лаборатории във Физическия факултет, научихме повече за възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката, както и задавахме своите въпроси. Учениците ни разбраха, че физиката ни отвежда най-дълбоко и най-далече в човешкото познание, че може да бъде увлекателна и интересна, че е престижна специалност с многобройни възможности за реализация в България и по света.