Представяне на паралелките „Графичен дизайн“ в СУ „Черноризец Храбър“

На 25 юни в СУ „Черноризец Храбър“ се състоя вдъхновяващо представяне на паралелките „Графичен дизайн“, което привлече вниманието на ученици, родители и преподаватели. Събитието предостави платформа на младите таланти от 8б и 9б клас да демонстрират своите умения, интереси и постижения в областта на графичния дизайн.

   Учениците от 8б клас впечатлиха присъстващите с креативни и мотивиращи презентации, в които представиха себе си, своите интереси и хобита, както и очакванията си от специалността „Графичен дизайн“. Младите дизайнери споделиха, че са привлечени от възможността да развиват своите художествени и технически умения, като същевременно научават нови технологии и софтуери. Те изразиха надежда, че специалността ще им предостави необходимите знания и опит, за да станат успешни професионалисти в бъдеще.

    Учениците от 9б клас демонстрираха своите умения чрез впечатляваща изложба/презентация  на творби и проекти, разработени по предметите „Графични техники“, „Фотография“ и „Информационни технологии“. Посетителите имаха възможност да разгледат разнообразие от графични дизайни, фотографии и дигитални произведения, които разкриха таланта и усърдието на младите художници. Техните творби бяха изпълнени с високо ниво на креативност, иновативност и нестандартност.

 Показаха владеенето на различни техники и стилове, от традиционни до модерни подходи в графичния дизайн,демонстрираха умението на учениците да улавят момента и да разказват истории чрез обективите си

    Представянето на живота на паралелките беше акцент на събитието, като учениците споделиха своите участия в различни състезания, конкурси и международни спортни постижения. Те гордо разказаха за спечелените награди от олимпиади по езици, философия и български език, както и за успешните си участия в дебати. Тези достижения не само подчертават техния талант, но и показват мотивацията и дисциплината, които са неразделна част от обучението им.

   Учениците от паралелките „Графичен дизайн“ в СУ „Черноризец Храбър“ демонстрираха градивност в желанията и целите си, както и способността да работят в екип и да изразяват свободния си дух. Те показаха, че са готови да приемат предизвикателствата на бъдещето и да станат бъдещите графични елити.

  Събитието завърши с аплодисменти и пожелания за още повече успехи и вдъхновение на младите таланти. Очакваме с нетърпение да видим какви нови проекти и постижения ще донесат следващите години за тези обещаващи млади дизайнери.

     Екипност и свободен дух: Бъдещите графични елеати!