Преустановяване на присъствен образователен процес

Уважаеми родители, уведомявам ви че във връзка с решение на Областен щаб от 29.01.2024 до 02.02.2024 г. се преустановява присъствения образователен процес на територията на област Пловдив. Преминаваме на ОРЕС за периода 29.01.-02.02.2024 г.

Заповед на Директор може да намерите тук.

Заповедите на РУО и РЗИ може да намерите тук.

Ръководство ОРЕС тук