ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС ЗА
УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Приети ученици:
1.  Божидара Йорданова Атанасова
Профил: „Предприемачески“ с интензивно изучаване на испански език – с бал 231,5
2. Ния Любомирова Куртева
Профил: „Предприемачески“ с интензивно изучаване на испански език – с бал 203,5
3. Зорница Емилова Григорова
Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език – с бал 217,5

Класираните ученици се записват в VIII клас в училището, като подават следните документи:

  1. Заявление за записване до директора
  2. Оригинал на свидетелство за завършен VII клас