Пети клас 2024/ 2025 година

Ръководството на СУ „Черноризец Храбър“ обявява прием на ученици в ПЕТИ клас за учебната 2024/ 2025 г. в паралелки с разширено изучаване на следните предмети:

 • Паралелка с разширено изучаване на български език и английски език;
 • Паралелка с разширено изучаване на български език и испански език;
 • Паралелка с разширено изучаване на български език и руски език;
 • Паралелка с разширено изучаване на математика и английски език;
 • Паралелка с разширено изучаване на математика и френски език;
 • Паралелка с разширено изучаване на математика и испански езикРезултати от класиране прием пети клас 2023/ 2024 година:

I.     За записване на приетите ученици за V клас на учебната 2023/2024, които са завършили IV клас в други училища, следва да подадат заявление за записване и оригинал на Свидетелство за завършен начален етап до 15,00 часа на 29.06.2023 година.

II.    Разпределените ученици, завършили IV клас на СУ „Черноризец Храбър“, продължават обучението си в V клас, съгласно приложеното разпределение и не е необходимо ново записване.

III.    Незаписалите се ученици в посочения срок се считат за отказали се и техните места се обявяват за участие във втори етап.

IV.    Обявяване на свободните места след първи етап на записване – 29.06.2023 г.

Ръководството на СУ „Черноризец Храбър“ обявява прием на ученици в пети клас за учебната 2023/ 2324 г. в паралелки с разширено изучаване на следните предмети:

 • Паралелка с разширено изучаване на български език и английски език;
 • Паралелка с разширено изучаване на български език и испански език;
 • Паралелка с разширено изучаване на български език и руски език;
 • Паралелка с разширено изучаване на математика и английски език;
 • Паралелка с разширено изучаване на математика и испански език;
 • Паралелка с разширено изучаване на математика и руски език2022-2023 :

Окончателен списък на приети и разпределени ученици по паралелки: СПИСЪЦИ 5 клас и класни ръководители


В приложението можете да се запознаете със списъците на класираните ученици в пети клас за учебната 2022-2023 година. ЛИНК

Обявяване на свободните места – на 08.07.2022 г.

========================================================

2021-2022 :