Първи клас 2022/2023

================================================================================

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че стартирането на кампанията за  кандидатстване в електронната система за прием в първи клас на децата, родени през 2015 г., ще стартира през месец май 2022г.

  • Публикуваме  утвърдения ГРАФИК  на дейностите за прием в първи клас за  учебната 2022-2023 година     grafik_dejnosti_priem_1_klas_2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

каним Ви да попълните АНКЕТА за проучване на нагласите,  интересите и  очаквания  за обучението на Вашите

деца.

Анкетата е анонимна и резултатите от нея ще бъдат използвани само за усъвършенстване на процеса на обучение в СУ „Черноризец Храбър“.

Линк към анкетата:   https://forms.gle/NZdqicU4znwGoBkdA 

==================================================================================

Училищен план-прием за първи клас на учебната 2022-2023 г.  –    План-прием- 1-ви клас-учебна 2022-23 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************

Нашето училище – СУ „Черноризец Храбър“

***************************************************************************************

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ  в първи клас за 2022/2023 година

Уважаеми родители,

През 2022 година Вашето дете ще стане ученик в първи клас.  За да Ви подпомогнем при записването и направим по-добра организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме следната информация:

За поредна година приемът на ученици в първи клас в общинските училища  на град Пловдив ще се осъществи чрез система за електронно централизирано класиране и записване  /Електронен прием на учениците в първи клас/ 

Системата за прием в първи клас е достъпна за родителите на адрес priem.plovdiv.bg

Всички заинтересовани могат да се запознаят с правилата от публикуваната актуална информация на интернет страницата на системата за прием priem.plovdiv.bg в раздела с „Нормативни документи“.

  • Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив –Naredba_priem_I_klas_s_korekciite_ot_2020
  • Критериите и точките, които носят, могат да бъдат намерени в Приложение №2 към наредбата  –   Prilojenie_2_2020
  • Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас -Приложение № 1  –   Prilojenie_1_2020
  • Заявление за записване – Приложение №3  –  Prilojenie_3_2020
  • График на дейностите за прием първи клас – 2022-2023 г.  grafik_dejnosti_priem_1_klas_2022

**************************************************************************************************

                 НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!