Първи клас 2024/2025

Записването за първи клас на 12 юни 2024 г. ще е от 10,00 часа до 16,30 часа.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ  в първи клас за 2024/2025 г.

Уважаеми родители,

След 13 май 2024 година стартира кандидатстването за прием в първи клас за новата учебна година в Пловдив

През 2024 година електронно централизирано класиране и записване на деца в първи клас ще се проведе за пореден път в Пловдив. Чрез нея се спестява време на родителите и се повишава информираността им. Чрез системата приемът на ученици е улеснен.  Всичко важно за приема на ученици в първи клас родителите могат да намерят на  сайта на електронната система на Община Пловдив http://priem.plovdiv.bg

Кампанията за прием на ученици в първи клас за новата учебна 2024/2025година ( за родените през 2017 година деца) започва след  13 май. Родителите могат да кандидатстват онлайн чрез електронната система за прием на ученици на Община Пловдив – http://priem.plovdiv.bg, където ще бъдат обявени свободните места. По-ранното подаване на заявления не носи предимство – важно е да бъде спазен крайният срок, който за първото класиране е 05 юни 2024 г. Резултатите от него ще станат ясни на 6 юни. Следват още две класирания – на  120 юни и 27 юни.

Тъй като предстои да бъдат направени промени в структурата на данните, свързани с приетите изменения и допълнения в правилата, то всички създадени чернови на заявления за кандидатстване ще бъдат анулирани и родителите ще получат известия на електронните си пощи. Затова препоръката към родителите е да не бързат с въвеждането на данни в електронната система преди да е стартирала кампанията.

Системата за прием в първи клас ще бъде достъпна за родителите на адрес priem.plovdiv.bg

Всички заинтересовани могат да се запознаят с правилата от публикуваната актуална информация на интернет страницата на системата за прием priem.plovdiv.bg в раздела с „Нормативни документи“. https://priem.plovdiv.bg/regulatories

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

Критериите и точките, които носят, могат да бъдат намерени в Приложение №2 към наредбата  –

Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас –Приложение № 1  –   

Заявление за записване – Приложение №3  –  

График на дейностите.

**************************************************************************************************


Споделяме с Вас най-важните моменти от ежедневието на децата в училище. Това, което искаме да споделим с Вас, е вдъхновението. Вдъхновението да работиш за бъдещето. Запознайте се с „Един прекрасен ден в любимото училище“!

Основна информация за организацията в начален етап!


А Н К Е Т А

за проучване нагласите на родителите на бъдещите първокласници, потребностите на учениците и възможностите за тяхното удовлетворяване.


 

Малко информация за училището!

**************************************************************************************************


Наръчник за родители на първокласници

Скъпи родители,

Подготовката за тръгване на училище е от изключително значение за правилното адаптиране на детето към новата среда, както и за постигането на високи резултати в образователния процес. Ето защо, преди да изпратите детето си  в първи клас, е добре да сте наясно с някои важни аспекти от училищния живот.

Наръчникът за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители!“ е авторски продукт на Асоциация Родители.

Той е предназначен за родителите на първокласници. Mоже да се ползва също от начални учители и други специалисти – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители.

Наръчникът цели да подбуди диалог между семейството и училището, да стимулира добри взаимоотношения между родители и учители.

Той разглежда физическите, психическите и социалните аспекти на училищния живот. Съдържа полезна информация за храненето и дневния режим на децата. Помага за развиване на навици за усвояване на учебния материал, дава полезна информация за джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет. Насочва как да се разговаря с учителите и класния ръководител и как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си.

Изданието излиза в актуализиран вид всяка година от 2009 година насам.  Можете да  откриете в електронен вариант няколко от изданията тук  :