Първи клас 2022/2023

Уважаеми родители,

разпределението на класираните и записани първокласници е публикувано тук –   Списък на учениците от първи клас – по паралелки


Наръчник за родители на първокласници

Скъпи родители,

Подготовката за тръгване на училище е от изключително значение за правилното адаптиране на детето към новата среда, както и за постигането на високи резултати в образователния процес. Ето защо, преди да изпратите детето си  в първи клас, е добре да сте наясно с някои важни аспекти от училищния живот.

Наръчникът за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители!“ е авторски продукт на Асоциация Родители.

Той е предназначен за родителите на първокласници. Mоже да се ползва също от начални учители и други специалисти – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители.

Наръчникът цели да подбуди диалог между семейството и училището, да стимулира добри взаимоотношения между родители и учители.

Той разглежда физическите, психическите и социалните аспекти на училищния живот. Съдържа полезна информация за храненето и дневния режим на децата. Помага за развиване на навици за усвояване на учебния материал, дава полезна информация за джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет. Насочва как да се разговаря с учителите и класния ръководител и как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си.

Изданието излиза в актуализиран вид всяка година от 2009 година насам.  Можете да  откриете в електронен вариант няколко от изданията тук  :


 

================================================================================

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че стартирането на кампанията за  кандидатстване в електронната система за прием в първи клас на децата, родени през 2015 г., ще стартира през месец май 2022г.

  • Публикуваме  утвърдения ГРАФИК  на дейностите за прием в първи клас за  учебната 2022-2023 година     grafik_dejnosti_priem_1_klas_2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

каним Ви да попълните АНКЕТА за проучване на нагласите,  интересите и  очаквания  за обучението на Вашите

деца.

Анкетата е анонимна и резултатите от нея ще бъдат използвани само за усъвършенстване на процеса на обучение в СУ „Черноризец Храбър“.

Линк към анкетата:   https://forms.gle/NZdqicU4znwGoBkdA 

==================================================================================

Училищен план-прием за първи клас на учебната 2022-2023 г.  –    План-прием- 1-ви клас-учебна 2022-23 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************

Нашето училище – СУ „Черноризец Храбър“

***************************************************************************************

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ  в първи клас за 2022/2023 година

Уважаеми родители,

През 2022 година Вашето дете ще стане ученик в първи клас.  За да Ви подпомогнем при записването и направим по-добра организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме следната информация:

За поредна година приемът на ученици в първи клас в общинските училища  на град Пловдив ще се осъществи чрез система за електронно централизирано класиране и записване  /Електронен прием на учениците в първи клас/ 

Системата за прием в първи клас е достъпна за родителите на адрес priem.plovdiv.bg

Всички заинтересовани могат да се запознаят с правилата от публикуваната актуална информация на интернет страницата на системата за прием priem.plovdiv.bg в раздела с „Нормативни документи“.

  • Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив –Naredba_priem_I_klas_s_korekciite_ot_2020
  • Критериите и точките, които носят, могат да бъдат намерени в Приложение №2 към наредбата  –   Prilojenie_2_2020
  • Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас -Приложение № 1  –   Prilojenie_1_2020
  • Заявление за записване – Приложение №3  –  Prilojenie_3_2020
  • График на дейностите за прием първи клас – 2022-2023 г.  grafik_dejnosti_priem_1_klas_2022

**************************************************************************************************

                 НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!