След завършен седми клас

Прием 2023/ 2024
Прием 2022/ 2023

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – УЧЕБЕН ПЛАН

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – УЧЕБЕН ПЛАН