Приказка за моя Род

От древни времена народът ни създавал приказки, легенди, гатанки, пословици и поговорки. С обич и разум дедите ни са завещали своите човешки добродетели: трудолюбие, уважение, любовта към земята, почитта към по – възрастните…

Приказките са извор на знания за всички нас, възможност да се докоснем до българските традиции.

В този дух учениците от трети „а“ и трети „д“ клас, под безценните напътствия на техните учители – г- жа Драгостинова и г-жа Дамянова, създадоха своята пролетна приказка: „Приказка за моя Род“.

За поредна година учениците на СУ „Черноризец Храбър“ посещават факултативни часове по Благонравие, част от проекта за иновативно обучение „Вяра и традиции,памет и съвремие“.

Участниците в празника показаха на своите съученици и гости от ръководството на училището,

 различни обичаи, свързани с Лазаров ден, Цветница, Гергьовден и други.

По традиция, празникът завърши с кръшно българско хоро.

Славен и честит е този народ, който познава своя род и история.