ФИНАЛЕН ОТЧЕТ НА ПРОЕКТ „ЗАВЕТЪТ НА ХАН КУБРАТ ДНЕС“

  ФИНАЛЕН ОТЧЕТ НА ПРОЕКТ

 „ЗАВЕТЪТ НА ХАН КУБРАТ ДНЕС“

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

 

Проектът „Заветът на хан Кубрат днес“ имаше за цел да създаде условия за успешна интеграция  в образователната система на ученици, представители на етнически малцинства. В проектната дейност участваха 228 ученици, от които 94 лица от различни малцинствени етноси.  Днес, когато отчитаме резултатите, можем да кажем, че проектът е с изключителна ползотворност за образователната ни  институция. Чрез него се внедриха добри практики, подобри се комуникацията в системата, насърчиха се много ученици, които проявиха своя талант. Осигурихме иновативен достъп до образование, което се вписва и в новите предизвикателства на динамично променящата се образователна среда. Тези деца се нуждаят от специфична подкрепа, за да преодолеят някои трудности, дигиталната трансформация в различни области на живота.

Проектът е част от важна политика на Министерството на образованието и науката – всеки ученик да намери своето място, да припознае училището като свой дом. С общи усилия, които имат висока ефективност и добавена стойност, ние преодоляхме различието на култури, нагласи, традиционни възгледи и с радост установяваме, че има голям училищен отбор, основан на толерантност, уважение и разбирателство. Всяко дете е необятна вселена и когато получи необходимото внимание и подкрепа, то се приобщава към учебния процес, преодолява негативната си нагласа, вижда себе си като откривател и покорява своите малки върхове.

В продължение на месеци учениците работеха в екип чрез създадените шатри, инициираха свои мероприятия, имаха творческа свобода. Чрез спорт, музика, танц, слово всяко дете успя да преоткрие себе си, да преодоле своето различие и да разгърне своя потенциал.

Чрез проекта училището се модернизира, придоби нов облик, обособиха се кътове, които чрез своята унагледеност и уютност привличат децата и те продължават да допълват със свои идеи и материали тези иновативни места. Особено внимание се отделя на оборудваната чрез проекта нова готварница. Тя вече е с отворени врати за всички ученици на СУ „Черноризец Храбър“. Там чрез кулинарни тържества децата продължават да творят и чрез общия празник да разбират, че всички заедно можем да променяме света към по-добро.

Училището има своите нови Вестоносци, които продължават да правят рубрики, интервюта и репортажи. Те с гордост споделиха, че са имали възможност да посетят Народното събрание, мястото, където се създават българските закони. Проектът „Заветът на хан Кубрат днес“ даде основата на ученици да припознаят словото като част от своя духовен свят и с радост всички преподаватели на училището отбелязват, че има продължители на журналистите, участници в проекта. Това е най-големият успех – УСТОЙЧИВОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

Изключително забавно са прекарали участниците в шатрите „Веселите ноти“ и „Танцът на народите“. През цялата година са изследвали музикалния фолклор на етносите. Това са деца, обичащи ритъма и движението, които се докоснаха до магията на песните и танците на различните етноси.

Ще продължим да използваме костюмите и носиите , с които се сдобихме благодарение на проекта. Вече разполагаме с арменски, турски, ромски и български традиционни костюми. Те ще красят всеки училищен празник оттук нататък. Участниците в шатра „Етноси“ изследваха и ни запознаха с културата и традициите на различните етноси, а учениците от шатра „Историческо минало“ представиха на инициираната от тях Първа национална историческа конференция как са се развивали етническите малцинства в Пловдив през годините.

В шатра „Компютърни руни“ децата се научиха да изработват чрез графичен дизайн плакати, декоративни композиции, компютърни рисунки, визитни картички и календари. Под напътствията на преподавателите си те са сех запознали с древни методи за писане и с различни шрифтове.

И докато едни пееха и танцуваха, други пишеха и рисуваха, трети сладко си похапваха. В новата ни модерно оборудвана готварница участниците в шатрите „Гостилница“ и „Сладкопекарница“ творяха вкусни кулинарни изкушения.

Сдобихме се с нова фитнес зала, където не само ученици, но и учетелите имат възможност да тренират. Благодарение на уникалната ни спортна база децата в спортните шатри практикуваха своя любим спорт – волейбол, хандбал, футбол и тенис на маса. Те се научиха да работят в екип, развиха своя спортен дух  и усъвършенстваха характерите си.

Би било трудно да изброим всички мероприятия, които се реализираха благодарение на участниците и ръководителите на 12-те клуба, обособени в шатри- „Футбол“,“ Волейбол“ ,“Тенис на маса“ , „Хандбал“,  „Гостилница“, „Сладкопекарница“, „Етноси“, „Историческо минало“, „Компютърни руни“, „Танцът на народите“, „Веселите ноти“  и „Вестоносци.  Деца от български, ромски, турски, арменски, руски и еврейски произход твориха заедно по проекта. Целта  беше всички те да се уверят, че могат да работят успешно заедно, независимо от произхода си.

Особено важно беше да приобщим към общата ни кауза родителите, както и различни институции. Паралелно със заниманията с учениците се проведоха тренинги с родители. Целта беше да се убедят ромските семейства да не допускат отсъствия на децата от училище и да ги подкрепят за участието им в извънкласни дейности, които осмислят свободното време. Родителите, както и представители на Община Пловдив, район „Тракия“ и на различни неправителствени институции, присъстваха на различни мероприятия, организирани от клубовете. През цялото време усещахме тяхната подкрепа и желание за взаимопомощ.

Благодарение на проекта „Заветът на хан Кубрат днес“ всички ние, ръководството, учителите и учениците при СУ „Черноризец Храбър“, независимо от нашата етническа принадлежност и религиозни различия, се научихме , че можем да бъдем едно цяло, като творим, играем, мечтаем за едно по-добро бъдеще, където всички хора са равни.

 

 

 

 

 

 

Кратко представяне на резултатите от проекта със съдействието на БНТ2 може да видите тук.