Резултати от проведено интервю за длтжност учител по Химия и ООС

1. ЧР-02-1705/24.01.2024г.

2. ЧР-02-1692/23.01.2024г.

3. ЧР-02-1690/23.01.2024г.