Родителска среща за първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

на 11 септември 2019 г. /срада/ от 18,00 часа ще се проведе родителска среща. Срещата ще се състои в класните стаи по паралелки.