Служебни бележки за еднократна помощ за учениците от втори, трети и четвърти клас

Уважаеми родители,

служебните бележки за еднократна помощ ще Ви бъдат раздадени от класните ръководители на първата родителска среща за учебната 2023-2024 година, която ще се състои на 11.09.2023г. от 17,30 часа.

Желаем спокойно лято!