Списък на приетите ученици – пети и осми клас 2016-2017

Поради техническа грешка списъците на кандидатите за 5-ти клас са подменени.

5 6 007005006004