Споделяме опит за СТЕМ

Създаване на СТЕМ център и работа на учениците в интердисциплинарна среда – това беше темата на срещата, която се проведе в СУ  “Черноризец Храбър”. В нея участваха 15 директори на средни училища и професионални гимназии от цялата страна. В ролята на домакин колегите от “Черноризец Храбър” представиха създаването на  дигитално съдържание и мултидисциплинарен урок, в който учениците показаха знания по география, предприемачество, информационни технологии и английски език.