Спортен празник

Във връзка с Деня на Земята, на 22 април се проведе училищен спортен празник.
В него ще взеха участие всички II-ри, III-ти и IV-ти клас от СОУ „Черноризец Храбър“.

Спортен празник 2016