Старт на кампанията за  кариерно ориентиране и финансова грамотност в училище

 Обучение по кариерно развитие и финансова грамотност  с учениците  от 11. б клас проведе фондация “Edu compass” в STEM центъра на училището. Срещата се състоя по инициатива на ЗДУД Петя Герасимова и старши учителя по икономика Росица Ангелова на 17.01.2024 година от 10:00 ч. и продължи три учебни часа. На гимназистите, които се обучават  в профил “Предприемачество и бизнес”, бяха презентирани темите “Личностен профил и кариерни пътеки”, “Умения за успех”, “Финансова грамотност”. Интересна част от инициативата бе представянето на техники за откриване на силните и слабите страни у всеки човек.     

     Вниманието на гимназистите бе спечелено чрез различни ролеви игри, в които учениците влязоха в роля и представиха своите планове за кариерно развитие. Самите обучители бяха впечатлени от   материалната база на нашето училище.  Те останаха приятно изненадани и от гимназистите ни, които показаха много добри познания в сферата на финансовата грамотност.   

      В края на инициативата всички ученици получиха сертификати за преминато обучение по кариерно ориентиране.

      Очакваме обучението в 10. и 12. клас да бъде също толкова завладяващо и ползотворно.