Стипендии

Анекс към Процедура за отпускане на стипендии втори срок 2021-20221година

Заповед за актуализирана процедура за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование 2021/ 2022г. II срок

Заповед за отпускане на стипендии за II срок на учебната 2021/2022 година

Съобщение необходими документи за получаване на стипендии за II срок през 2021/2022 учебна година

Съобщение за стипендии през първи срок на учебната 2021/2022 година.

Заповед за отпускане на стипендии за ученици с увреждания първи срок на учебната 2021-2022 година

Заповед за отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати – първи срок на учебната 2021/ 2022 година

Заповед за актуализирана процедура за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование 2021/ 2022г.

Процедура – стипендии първи срок 2021-20221година


Заповед за отпускане на еднократна стипендия.

Заповед за отпускане на допълнителна стипендия.

Заповед за отпускане на еднократна стипендия.

Заповед за отпускане на допълнителна стипендия.

Заповед за отпускане на стипендия за първи учебен срок на учебната 2020/2021 година.

Заповед РД-10-539 за актуализиране на процедурата за отпускане на стипендии през първия учебен срок учебната 2020/2021 година.

Процедура за отпускане на стипендии през учебната 2020 -2021 г.

Съобщение за класирани ученици през първи срок на учебната 2020 – 2021 г.

Заповед за утвърждаване на процедурата за отпускане на стипендии

приложение №1

приложение №2

приложение №3

приложение №4

приложение №5

приложение №6

 Архив заповеди и процедури за отпускане на стипендии от минали години