Стипендии

Съобщение за стипендии през първи срок на учебната 2021/2022 година.

Заповед за отпускане на стипендии ученици втори срок на учебната 2021-2022 година

Заповед за актуализиране на процедурата за отпускане на стипендии втори срок на учебната 2021/ 2022 година

Процедура – стипендии втори срок 2021-20221година

Заповед за отпускане на еднократна стипендия.

Заповед за отпускане на допълнителна стипендия.

Заповед за отпускане на еднократна стипендия.

Заповед за отпускане на допълнителна стипендия.

Заповед за отпускане на стипендия за първи учебен срок на учебната 2020/2021 година.

Заповед РД-10-539 за актуализиране на процедурата за отпускане на стипендии през първия учебен срок учебната 2020/2021 година.

Процедура за отпускане на стипендии през учебната 2020 -2021 г.

Съобщение за класирани ученици през първи срок на учебната 2020 – 2021 г.

Заповед за утвърждаване на процедурата за отпускане на стипендии

приложение №1

приложение №2

приложение №3

приложение №4

приложение №5

приложение №6

 Архив заповеди и процедури за отпускане на стипендии от минали години