СУ “Черноризец Храбър” се включи в европейската седмица на програмирането

Учениците Анелия Нейкова и Михаил Балджиев от 12а клас – паралелка с профил “Софтуерни и хардуерни науки”, взеха активно участие в Европейска седмица на програмирането (Code week), проведена в периода 7 – 22 октомври. Те работеха по индивидуални проекти и създадоха електронни продукти, чрез езика за програмиране C#, в средата Visual Studio – работещи кодове, с графичен интерфейс. 

Михаил разработи игра от типа “Карти памет”, като използва ликовете на български будители. Анелия разработи игра „Познай числото“, в която по генерирано число от 1 до 100 от компютъра и насоки “надолу” – ”нагоре”, потребителя трябва да познае числото.

Двамата представиха разработките си пред трите паралелки с профил Софтуерни и хардуерни науки – 10а, 11а и 12а клас.

Дейността е качена като събитие в платформата https://codeweek.eu/, където има карта на всички държави и се публикува дейността, проведена в училищата. 

Нашата е под надслов #Code Week в СУ „Черноризец Храбър“ и може да се види на адрес https://codeweek.eu/view/573929/code-week-v-su-cernorizec-xrabier

Преподавателите на учениците, г-жа Величкова и г-жа Данданова, получиха от организаторите Сертификат, а учениците бяха наградени от Директора на училището с грамота за активно участие и отлично представяне.