С блага дума на Благовец

Тази година на 25.03.2022г. учениците от 2а, 2д и 4г клас , с класни ръководители – г-жа Драгостинова, г-жа Дамянова и г-жа Якова от СУ “ Черноризец Храбър“ от ФУЧ „Благонравие“ почетоха празника Благовещение под надслов „С блага дума на Благовец“
Знаем, че пролетта идва, когато долитат лястовиците и щъркелите и закукат кукувиците.
На този ден всичко се събужда от зимен сън , като за нов живот! Благославя се всеки дом и стопаните му!
Нашият общ дом е нашето училище СУ“ Черноризец Храбър“ под ръководството на неговата стопанка – нашата директорка г–жа Елена Кисьова.
Да е здраве и радост! Да са светли и честити дните! Да са благи мислите и делата! Да се множат успехите!
Да бъде!