Творчески дейности

Уважаеми родители,

През учебната 2023/ 2024 година на територията на Средно училище “Черноризец Храбър“ при безплатно използване на материалната база от учениците от училището са организирани 32 клуба по интереси в различни направления: спорт, изкуство, природни и хуманитарни науки, здравословен начин на живот и др. Успоредно с тези клубове функционират 6 групи по интереси по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, както и мажоретен състав.

Творческите дейности, които се реализират, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното, театралното и изобразителното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрола. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците. Заниманията в областта на природните и хуманитарни науки допринасят за повишаване на интереса и мотивацията на учениците за изучаване на тези науки, както и за допълнителната подготовка и успешно представяне на олимпиади, състезания и изпити, които се полагат при завършване на етап от училищното образование.

Активното партньорство между родители и учители е важно условие по пътя към изграждане на модерна, позитивна и добра образователна система.