„Традиции и семейство“ – Ден на християнското семейство

Инициативата “Традиции и семейство” е начин да включим родителите на първокласниците в училищния ни живот и да изградим отношения на доверие между семейството и училището.

Тъй като семейството е неизменна част от човешката идентичност, първата дата от календара на инициативата е 21 ноември – Въведение Богородично, по- известен като Денят на християнското семейство и християнската младеж – ден, в който честваме здравата връзка помежду си.

На 15 ноември 2022 година (вторник) вратите на класните стаи на учениците от първи клас бяха отворени за техните родители, подготвени с интересна информация за празника, презентации, снимки. 

Децата участваха в беседата, изработиха картички и пяха,  заедно с родителите. 

Очарованието на съвместното ни празнуване се допълни от традиционната пита.