Тържествено откриване на учебната 2017-2018 година

Тържественото откриване на учебната 2017-2018 г. ще започне от 10:00 часа на 15.09.2017 г.
Желателно е всички ученици да бъдат в училищния двор до 9:45 часа.