Удължаване на преустановените занятия

Уважаеми родители, ученици и учители,

вече е потвърдено, че прекратяването на учебните занятия в училище е от понеделник, 16.03.2020 г. до второ нареждане.

Училището е в процес на създаване на организация за провеждане на дистанционно обучение на учениците чрез ИКТ платформи.

За създадената организация  и това как ще се осъществяват дейностите ще получите допълнителна информация от класните ръководители и учители по предмети.

Моля да се запознаете с писмото на РУО – Пловдив!

От ръководството

Съобщение 13.03.2020-РУО-Пловдив