Честване  Денят на Народните будители

 Денят на народните будители в СУ “Черноризец Храбър” – гр. Пловдив  ще бъде отбелязан  през учебната 2023/ 2024 г. със следните две инициативи:

  1. Ръкописен препис на “Рибния буквар” на Петър Берон в периода от 1 ноември 2023 г.  до 24 май 2024 г. с участието на ученици, представители от всички класове от  V – XII клас със съдействието на учителите М. Мандичева, М. Подскокниева , Р. Григорова, Е. Рангелова и класни ръководители и 

2. Конкурс за най-добре подготвен клас за избран  народен будител в периода  от 1 ноември 2023 г.  до 3 март 2024 г. с участието на всички класове от I до XII клас. Класовете под ръководството на класните ръководители подготвят кът в класната стая. Резултатите от конкурса ще се обявят в навечерието на националния ни празник.