Четвъртокласници в инициатива по БДП

Училище „Черноризец Храбър“ като представител на район Тракия, се включи в ежегодната инициатива на Европейската комисия за устойчива градска мобилност. Беседата и демонстрацията с 4“д“ клас проведоха инспектор Войводов и Колев на Алея д-р Александър Панов в парка срещу училището.

Те разговаряха с учениците за правилата по БДП, които трябва да се спазват в ежедневието. Особена радост и вълнение у децата предизвика демонстрацията на сирените от полицейския автомобил – като всеки влезе в ролята на полицай.

 

Сред присъстващите на събитието бяха г-н Костадин Димитров – кмет на р-н Тракия и г-н Здравко Димитров, кмет на град Пловдив, които поздравиха децата и им раздадоха подаръци.