„Ябълка за толерантност”

На 27. 04.2016г. по проект „Любов и омраза ІІ” -Младежта за толерантна онлайн среда” финансиран по програма „Еразъм +” на Европейската комисия, екип на сдружение „Възможности без граници” (СВГ), съвместно с младежи доброволци по Европейска доброволческа служба от Италия (Ник) и Испания (Анабел) , посети нашето училище и изнесе презентация на тема с подтема „Стереотипи и предразсъдъци в общуването в мрежата” като събитие за учениците от 12, 11 , 10 и 8 клас от СОУ „Черноризец Храбър” .

Презентирането беше достъпно на английски език, което се оказа и добра възможност за практика на учениците от 8б, 10а, 11а и 12 а , които са паралелки с разширено изучаване на английски език в СОУ „Черноризец Храбър”.

IMG_20140430_111819 IMG_20140430_114818