Daily Archive: ноември 9, 2020

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител в начален етап

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител в начален етап Комисията, съгласно заповед №РД-10-597/ 06.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане обявения щат за учител в начален етап. Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва: График…
Още…

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ В СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ „ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

За осъществяване на още по-качествено образование, за трансформирането и мултиплицирането на опита, който сме придобили, участвахме в  Програмата на Община Пловдив  за „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“ Работата по проекта приключва на  15.11.2020 г. Сертифицирани бяха 5…
Още…