Daily Archive: май 14, 2021

Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности

Комисията приема документи в работните дни от 03.05.2021 година до 21.05.2021 година в кабинет по ритмика на Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. Д-р Ст. Белинов“, гр. Пловдив, ул. „Прохлада“ №1, с работно време от 09.00 ч. до…
Още…

Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ЛИНК ЗА ДОСТЪП ДО ОБНОВЕНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ВИТРУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ. МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРЕДОСТАВЕНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ С ЦЕЛ ВЗЕМАНЕ НА ИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ…
Още…